Jogi nyilatkozat

A honlapomon felvett személyes adatokat kizárólag az Ön igényeinek megfelelő szolgáltatásokhoz vagy szolgáltatási ajánlatok nyújtásához tárolom, dolgozom fel, és szükséges esetben valamelyik szerződött szolgáltatónak továbbítom, ilyenek például: szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás. Az Ön adatait minden esetben bizalmasan kezelem a hatályos adatvédelmi rendelkezések és a saját Adatvédelmi irányelveimben foglaltaknak megfelelően.

A honlapom és online felületeim (Facebook, Instagram, LinkedIn) hozzáférésére és azok használatára vonatkozóan a következő jogi feltételek érvényesek.

A honlap és az online felületek tartalmára vonatkozó felelősségkorlátozás

Honlapomat és online felületeimet a lehető legnagyobb odafigyeléssel állítottam össze. Ennek ellenére a neumannsoffice.com és online felületeken rendelkezésre bocsátott információkat, azok helyességét, aktualitását, teljességét és minőségét nem garantálom. Ezek az információk nem válhatnak semmilyen szerződés részévé. A honlapomon és az online felületeimen található információkat anyagi ellenszolgáltatás nélkül kínálom; ezért nem vállalok semmiféle felelősséget a honlap és online felületek használatából eredő vagyoni vagy nem vagyoni kárért, amennyiben az nem szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból, rosszhiszeműségből vagy az élet, testi épség vagy egészség ellen elkövetett károkozásból származik. Továbbá nem vállalok felelősséget bárminemű közvetett vagy közvetlen, anyagi vagy nem anyagi természetű, a felkínált információ felhasználásából vagy figyelmen kívül hagyásából keletkező kárért. Kizárólagos jogfenntartással élek az oldal részeinek vagy a teljes felületnek külön értesítés nélküli változtatására, kiegészítésére, törlésére vagy a közlemény átmeneti vagy végleges megszüntetésére.

Ajánlott oldalak és kapcsolódó linkek

Kijelentem, hogy a honlap készítésekor az odatartozó csatolt oldalakon nem találtam illegális tartalmakat, továbbá nincs befolyásom ezek jelenlegi és jövőbeli kialakítására, sem a becsatolt oldalak tartalmára. Ezért amennyiben ezeket a linkek elhelyezését követően megváltoztatják, ezennel nyomatékosan elhatárolódom az összes becsatolt oldal teljes tartalmától. Ez vonatkozik továbbá az online felületekhez kapcsolódó megjegyzésekre és bejegyzésekre is. A törvénytelen, hibás vagy nem teljes tartalmakért és különösen a károkért, amelyek az ilyen módon nyújtott információk felhasználásából vagy figyelmen kívül hagyásából keletkeznek, kizárólag a becsatolt oldalak szolgáltatói a felelősek.

Jogdíj

A honlapon és online felületeken található szövegek, fotók, grafikák és illusztrációk, valamint az ezekhez kapcsolódó hivatkozások szerzői jogvédelem és egyéb védelmi jogok alatt állnak. A saját magam által létrehozott tartalmakra vonatkozó minden jogot fenntartom, különös tekintettel a logóra, az egyedi illusztrációkra, a referenciamunkákra.

Online vitarendezés (Online dispute resolution: ODR)

Az Európai Bizottság különálló platformot biztosít az online vitarendezéshez, amely olyan peren kívüli viták rendezésére szolgál kiindulópontként, amelyek szerződéses kötelezettségeket, online értékesítési és szolgáltatási szerződéseket érintenek. A platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.

A fogyasztóvédelmi szervezetekkel való egyeztetés előtt nem kötök peren kívüli egyezséget.