Adatvédelmi irányelvek

Köszönöm, hogy ellátogatott honlapomra és/vagy online felületeimre (Facebook, Instagram, LinkedIn oldalainkra), és érdeklődik szolgáltatásaim iránt.

Az adatvédelmi irányelvek 2021. március 1-től visszavonásig érvényesek.

Személyes adatainak kezelése során folyamatosan nagy figyelmet fordítok magánéletének védelmére és valamennyi személyes és üzleti adata biztonságára. Az online felületeken tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozom fel.

Adatkezelő és kapcsolattartó

Neumann Noémi, egyéni vállalkozóként az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő. Amennyiben bármilyen észrevétele van, kérem lépjen velem kapcsolatba az alábbi elérhetőségek egyikén:

Cím: 2220 Vecsés, András utca 15.

E-mail:  noemi.neumann@neumannsoffice.com

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása során a következő adatkategóriákat használhatom fel: kommunikációs adatok, úgymint név, telefonszám, e-mail-cím, lakcím, IP-cím.

Az alapelvek összeállítása során figyeltem arra, hogy kizárólag akkor gyűjtsek, kezeljek és használjak fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy törvényi alapja van, vagy erre vonatkozóan Ön hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. online felületeimre történő regisztrálással. A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail-címek, szerződéses adatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

Adatkezelési célokra és azok jogalapjaira vonatkozóan én és az általam megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait:

  1. Online ajánlatok nyújtása, mellyel kapcsolatos jogalap a direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjoggal összhangban történik.
  2. Saját promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben vagy hozzájárulás alapján, mellyel kapcsolatos jogalap szintén direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik.
  3. Szolgáltatás-megszakadások/zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból, mellyel kapcsolatos jogalapok a jogi kötelezettségek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében.
  4. Kapcsolattartás, információ nyújtása az érintett megkeresése alapján, mely szintén jogos érdekünk.
  5. Jogaink megvédése és érvényesítése, mely úgyszintén jogos érdekünk.

Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket semmilyen módon sem tárolok, azokat nem dolgozom fel. A beépülő közösségi modulokhoz tartozó naplófájlok (az IP-címmel együtt) közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön internetböngészőjéről az adott szolgáltató szerverére, ahol azokat el is tárolhatják. Erről bővebben a beépülő közösségi modulok részben tájékozódhat.

Gyermekek

Honlapomon és online felületeimen bemutatott szolgáltatásaim semmilyen módon nem célozzák a 18 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szólnak.

Adattovábbítás

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek átadásra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, abban az esetben, amikor nekem vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik az átadáshoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz, például szerződéskötéshez. A jogi alapokról szóló részletek az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben találhatók meg. Amennyiben adatok harmadik felek részére jogos érdek alapján kerülnek átadásra, az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetésre kerül. Előfordulhat azonban, hogy adatokat olyan esetben is átadok más adatkezelőknek, amikor arra törvény által előírt szabályozás vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelez.

Megbízott szolgáltatók

Külső szolgáltatókat bízok meg olyan feladatokkal, mint például szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás. Szolgáltatóimat a legnagyobb alapossággal választottam ki, és rendszeresen ellenőrzöm őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk elmentett adatokat. Minden szolgáltatóm köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani.

Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Személyes adatokat nem adok át az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek.

A tárolás és megőrzés időtartama

Általában addig tárolom az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekem fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekem e-mailben küldött marketinghez). Minden egyéb esetben törlöm személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeim teljesítéséhez tárolnom kell (pl. ilyen kötelezettség terhel az adózási és kereskedelmi törvénykönyvek értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsak).

Sütik használata

A sütik apró szöveges fájlok, amelyek bizonyos felületek látogatásakor a számítógépén kerülnek elmentésre. Honlapomon történő látogatása során sütiket használok. Egyrészt azokat, amelyek a honlap működtetéséhez elengedhetetlenek, melyek semmilyen módon sem alkalmasak a látogató azonosítására, másrészt olyan sütiket, amelyek a beépülő közösségi modulokhoz tartoznak. Ezek integrálják más szolgáltatók (azaz: Facebook, LinkedIn) tartalmait vagy szolgáltatásait, amelyek cserébe sütiket és aktív alkotóelemeket használhatnak. Mivel nem tudom befolyásolni ezeknek a szolgáltatóknak a személyes adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységét, teljes mértékben el is határolódok az ilyen célú tevékenységeiktől.

Honlapstatisztika: Google Analytics 

A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltatja, használatának célja a felhasználói szokások elemzése (megtekintettek oldalak, látogatók, látogatások és letöltések száma), felhasználói élménytesztelés stb. Adatai gyűjtése és kezelése ellen úgy tud kifogást emelni, hogy az alábbi linkre kattintva letölt és telepít egy, a böngésző alapszoftverét kiegészítő szoftvermodult (plug-in): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A beépülő közösségi modulokról bővebben

Online felületeimen különböző közösségi oldalakról származó, úgynevezett beépülő közösségi modulokat használok, melyek használata során az Ön internetböngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott közösségi hálózat szervereivel. Ezáltal az adott szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy az Ön internetböngészője hozzáférést nyert online felületeim valamely oldaláról, akkor is, ha Ön nem rendelkezik felhasználói fiókkal ennél a szolgáltatónál, vagy épp nincs bejelentkezve a fiókjába. A naplófájlok (az IP-címmel együtt) ebben az esetben közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön internetböngészőjéről az adott szolgáltató szerverére, ahol azokat el is tárolhatják. Előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy annak a szervere az Európai Unión vagy az EGT-n kívül helyezkedik el (pl. az Egyesült Államokban).

A beépített modulok a közösségi hálózat szolgáltatók által használt önálló bővítmények. Ennél fogva nem tudom befolyásolni az általuk összegyűjtött és eltárolt adatok körét. Az adatok gyűjtésének, további feldolgozásának és felhasználásának céljára és kiterjedésére, valamint a magánélet védelméhez való jogaira és a személyes adatok védelmét támogató beállítási lehetőségekre vonatkozó információkat megtalálja az adott közösségi hálózat adatvédelmi nyilatkozataiban.

Amennyiben nem szeretné, hogy a közösségi hálózat szolgáltatók adatokat kapjanak, valamint adott esetben eltárolják és felhasználják az adatokat, akkor ne használja az adott beépülő modult.

Facebook beépülő modulok

  1. A Facebook szolgáltatást a www.facebook.com címen a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA nyújtja. A Facebook beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: http://developers.facebook.com/plugins
  2. A Facebook adatvédelméről itt olvashat további információkat: http://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn beépülő modulok

  1. A LinkedIn szoltáltatást a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”) nyújtja. A LinkedIn beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: https://developer.linkedin.com/plugins
  2. A LinkedIn adatvédelméről itt olvashat információkat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Külső hivatkozások

Online felületeim tartalmazhatnak hozzám nem kapcsolódó, harmadik fél szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra kattintást követően nincs befolyásom arra, hogy a hivatkozásra kattintás következtében esetleg a harmadik félhez továbbított személyes adatok (mint pl. IP-cím vagy annak a honlapnak az URL-címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, mert harmadik felek magatartása természetesen felügyeleti jogköröm hatókörén kívül esik. Ezért nem vállalok felelősséget az ilyen személyes adatok harmadik fél általi kezeléséért.

Biztonság

Nemcsak engem, hanem a nevemben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat is titoktartási kötelezettség, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának kötelezettsége terheli. Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszek a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön általam kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. A biztonsági intézkedéseket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan ellenőrzöm és javítom.

Felhasználói jogok

Jogainak érvényesítéséhez kérem, használja az Adatkezelő pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérem, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.

A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog

Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlem, hogy személyes adatait kezeljem-e, és ebben az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.

Adatjavítási és -törlési jog

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, ezt indokolatlan késedelem nélkül el is végzem. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával. Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik.

Az adatkezelés korlátozása

Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés korlátozását kérni. Továbbá Önnek bármikor jogában áll az adatok általam történő kezelése ellen kifogást emelni. Ezt követően nem fogom a személyes adatokat kezelni, hacsak nem igazolom, hogy eleget teszek a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek, amely további adatkezelés az Ön érdekein, jogain és szabadságjogain, valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.

Kifogás direkt marketinggel szemben

Fentieken túlmenően Ön bármikor kifogást emelhet személyes adatainak direkt marketing céljára történő kezelése ellen. Kérem, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön kifogása és adatainak egy már folyamatban lévő kampány körében történő felhasználása között.

Kifogás a „jogos érdek” jogalapon nyugvó adatkezelés ellen

Önnek jogában áll továbbá bármikor kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az esetben beszüntetem az Ön adatainak kezelését, hacsak nem igazolom, hogy az adatkezelésnek a jogi követelmények szerint minket kötelező jogos indoka van, amely felülírja az Ön jogait.

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult azonnali hatállyal kifogást emelni a hozzájárulás ellen. A hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűsége változatlanul fennmarad.

Adathordozhatóság

Ön jogosult az Ön által nekem szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat adjam át valamely harmadik félnek.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye által illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391 -1400

Fax: +36 1 391 -1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Az Adatvédelmi irányelvek módosítása

Fenntartom a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben annak megfelelően módosítom az adatvédelmi irányelveket. Kérem ezért, hogy figyelje adatvédelmi irányelveim aktuális verzióját, mert az módosulhat.